Kalibracja

monitory | drukarki | projektory

O kalibracji

Colormunki PhotoKalibracji dokonujemy za pomocą wysokiej jakości przyrządu - spektrofotometru Colormunki Photo. Urządzenie to zostało uznane przez wiele stron i pism jako topowe urządzenie do parowania kolorystycznego drukarki z monitorem - otrzymało również nagrodę TIPA w 2008 roku.

Kalibracja polega na ustawieniu poprawnego profilu barwnego w urządzeniu wyświetlającym lub drukującym. Dokonuje się tego dzięki licznym pomiarom kolorystycznym wykonanym spektrofotometrem i załączonemu do niego oprogramowaniu - które wylicza różnicę barwne między wyświetlanymi i docelowymi. W wyniku otrzymujemy plik profilu koloru (.icm) - który wgrywamy do systemu i ustawiamy jako domyślny w wybranym urządzeniu.

Kalibrować można praktycznie każde urządzenie służące do rejestracji bądź wyświetlania obrazu - nasza firma oferuje kalibrację monitorów, drukarek oraz projektorów. Nie każde urządzenie jednak da się dobrze skalibrować - część z nich, z powodu zastosowanych podzespołów może mieć słabe możliwości kalibracji - dotyczy to szczególnie tanich monitorów, w których rozbieżności barwne mogą wystąpić nawet przy wyświetlaniu pojedynczego koloru na ekranie.

Istnieją właściwie 2 znane metody kalibracji - kalibracja 'na oko' oraz kalibracja urządzeniem pomiarowym. Pierwsza z nich polega na wykonaniu wydruku zdjęcia i ustawianiu ręcznemu kontrastu oraz jasności urządzenia (więcej można przeczytać tutaj lub tutaj), niestety wyniki jakie otrzymamy mogą być małopowtarzalne, oraz niekoniecznie prawidłowe - z powodu braku wprowadzanej korekcji wyświetlania na kanał. Druga metoda - szczególnie przy urządzeniach wyższej klasy - daje nam możliwość idealnego oprofilowania kolorystycznego, które sprawi że wszystkie kolory wyświetlane będą odpowiednio.

Ważnym aspektem jest również parowanie urządzeń - szczególnie w wypadku współpracy monitor-drukarka. Dzięki takiemu oprofilowaniu otrzymujemy wydruk w 100% zgodny z tym co widzimy na monitorze - kolory są identycznie nasycone. Ułatwia nam to pracę z dokumentami i umożliwia przewidzenie wyglądu wydruku. Należy jednak pamiętać - w wypadku drukarek kolor otrzymany na wydruku w dużej mierze zależeć będzie od zastosowanego papieru - więc dla każdego powinna być wykonana osobna kalibracja w celu pełnej kontroli koloru na dokumentach.